หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศการสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2

25 ธค 61-13 มค 62(เวลา 24.00 น) ทำการสมัครสอบวิชาชีพครั้งที่ 2 ในระบบออนไลน์(จะแจ้งเปิดระบบอีกครั้ง)

ส่งเอกสารการสมัครตั้งแตวันที 25 ธค 61-16 มค 62 นับวันประทับตราไปรษณีย์

ชำระค่าสมัครสอบ ตั้งแต่ 25 ธค 61- 14 มค 62

กำหนดการสอบครั้งที่ 2 วันที่ 16 กพ 62 ใน 13สนามสอบทั่วประเทศ

ประกาศผลสอบ  1 เม.ย 62(รับวันข้าราชการพลเรือนไทย)

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

ดูทั้งหมด

แชร์