หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบรายชื่อกรณีบัตรเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนพร้อมเอกสารแนะนำถูกตีกลับหรือยังไม่ได้รับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบรายชื่อกรณีบัตรเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนพร้อมเอกสารแนะนำถูกตีกลับหรือยังไม่ได้รับ

โปรดตรวจสอบรายชื่อกรณีบัตรเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนของท่าน พร้อมเอกสารแนะนำ ถูกตีกลับ หรือยังไม่ได้รับที่
https://file.job.thai.com/prakad/ccph_vote/ccph_vote_10
กรณีบัตรเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนของท่าน พร้อมเอกสารแนะนำ ถูกตีกลับ หรือยังไม่ได้รับ

โปรดระบุที่อยู่ของท่านมาใหม่ ได้ที่ [email protected] หรือโทร  02-5918957

กรุณาแจ้งด่วนภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 เท่านั้น

Cr.อนุกรรมการเลือกตั้ง สภาการสาธารณสุขชุมชม

ดูทั้งหมด

แชร์