หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ช่องทางการสมัครเวทีสภาสัญจร 4 ภาค season 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางการสมัครเวทีสภาสัญจร 4 ภาค season 2

ช่วง ปลายเดือน. มค – กพ62 เวทีละ 2 วัน

รับสมาชิก นักสาธาณสุข หมออนามัยที่สนใจ เวทีละอย่างน้อย 1000 คน

ไม่มีค่าลงทะเบียน

เวทีแรก อุบล 30-31 มค 62
รับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าอบรมออนไลน์เท่านั้น. เพื่อความพร้อมในการจัดเตรียมสถานที่ของผู้จัดครับ

สมัครลงทะเบียนคลิ๊ก http://164.115.23.233/ccph/

#แล้วเจอกันนะครับ

ดูทั้งหมด

แชร์