หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2049/2563 เรื่อง บรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก
ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2049/2563 เรื่อง บรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก

บรรจุบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษในอัตราที่ได้รับการจัดสรรตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 จำนวน 17 ราย

เอกสารดาวน์โหลด :

1. สำเนาคำสั่ง ที่ 2049-2563 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือก.pdf | ดาวน์โหลด

แชร์