หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพได้แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพได้แล้ว

ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพได้แล้ว. เริ่ม 18 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

https://ccph-th.job.thai.com/

คีย์ข้อมูล>>> ส่งเอกสารไปที่สภา >>> สภาตรวจสอบเอกสารผ่าน>>>ปริ้นท์ใบชำระเงินและชำระที่ธนาคาร>>>รอสภาอนุมัติ>>>เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอย่างเต็มภาคภูมิ

ดูทั้งหมด

แชร์