หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอแจ้งสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน ขณะนี้สำนักงานเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน ได้ดำเนินการจัดส่งบัตรประจำตัวสมาชิกสภาฯ ท่านสามารถตรวจสอบเลขไปรษณีย์ ได้ดังไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแจ้งสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน ขณะนี้สำนักงานเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน ได้ดำเนินการจัดส่งบัตรประจำตัวสมาชิกสภาฯ ท่านสามารถตรวจสอบเลขไปรษณีย์ ได้ดังไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารดาวน์โหลด :

1. เลขไปรษณีย์จัดส่งบัตรสมาชิกรอบ 15-21.pdf | ดาวน์โหลด

ดูทั้งหมด

แชร์