หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เอกสารดาวน์โหลด :

1. ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา.pdf | ดาวน์โหลด

ดูทั้งหมด

แชร์