หน้าแรก ข่าวสาร ภาพกิจกรรม #ก้าวต่อไปนักสาธารณสุข!!🎯
ภาพกิจกรรม

#ก้าวต่อไปนักสาธารณสุข!!🎯

🎉 วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน แตกต่างจากวิชาชีพทางการแพทย์อื่น เพราะเป็นวิชาชีพเดียวที่กระทำต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน

หากมองเจาะลึกลงไปเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม ก็มีมุมที่นักสาธารณสุขจะต้องรับรู้และปฏิบัติอย่างมืออาชีพในทางลึกและทางกว้างให้ครอบคลุมเพื่อสามารถที่จะให้คำปรึกษา ชี้แนะ และลงมือปฏิบัติได้แบบมือโปรด้าน Health and Environment Professional

👉 พบคำตอบที่อยากรู้!! กับวิทยากรทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมาย และด้านสิ่งแวดล้อม ในเวทีอบรมกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2565 season2 ช่วงเดือนกันยายน ถึงตุลาคม 2565 รวม 4 ภาค/ครั้ง

👉 คลิกสมัครได้ที่ :
กดลิ้ง>> https://www.ccph.or.th/โครงการอบรมเรื่อง-กฎหม-2/

แชร์