หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ Online ของราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Online ของราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Online เพื่อพัฒนาศักยภาพนักจัดการระบบและทีมสหวิชาชีพในการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด ปี พ.ศ. 2564

เอกสารดาวน์โหลด :

1. หนังสือขอเลื่อนและปรับกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ online.pdf | ดาวน์โหลด

2. หนังสือแจ้งขอเลื่อนอบรม smcm 7may21-สภาการสาธารณสุขชุมชน.pdf | ดาวน์โหลด

แชร์