หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ การส่งบัตรให้สมาชิกกรณีการต่ออายุบัตรสมาชิก
ข่าวประชาสัมพันธ์

การส่งบัตรให้สมาชิกกรณีการต่ออายุบัตรสมาชิก

เนื่องจากมีสมาชิกดำเนินการต่ออายุบัตรสมาชิกเข้ามาจำนวนมาก ดังนั้นสภาการสาธารณสุขชุมชนจึงขอแจ้งให้สมาชิกทราบว่าบัตรสมาชิกจะเริ่มส่งให้แก่สมาชิกประมาณกลางเดือน พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

เอกสารดาวน์โหลด :

1. เลขที่จัดส่งบัตรสมาชิก กรณีต่ออายุบัตร.pdf | ดาวน์โหลด

ดูทั้งหมด

แชร์