หน้าแรกสถาบันที่ได้รับการรับรอง

สถาบันที่ได้รับการรับรอง

ชื่อสถาบันเว็บไซต์
ทันตแพทยสภาเว็บไซต์
แพทยสภา-
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย-
วสส. (สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข)-
โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก-
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราข-
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา-
มหาวิทยาลับราชภัฏราชนครินทร์-
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี-
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร-
วิทยาลัยชุมชน-
วิทยาลัยนครราชสีมา-
กรมอนามัย-
สถาบันหลัก 1เว็บไซต์
สถาบันหลัก 2เว็บไซต์
สถาบันสมทบ 1-
แพทย์แผนไทยเว็บไซต์
แพทย์ชุมชนเว็บไซต์